Rzeszów, Marcina Filipa 56/8
corsystemep@gmail.com

Kontrola rozruszników serca

W ramach pracowni prowadzona jest kontrola i programowane kardiostymulatorów (PM), kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) i urządzeń resynchronizujących skurcz komór serca bez- i z funkcją kardiowersji-defibrylacji (CRT-P i CRT-D):

kontrola parametrów stymulacji, sterowania i stanu baterii PM, ICD i CRT

optymalizacja ustawień PM, ICD i CRT

programowanie urządzeń przed planowanymi zabiegami inwazyjnymi

kwalifikacja do wymiany urządzeń i rozbudowy układów stymulujących serce

odczyt, analiza i interpretacja zapisów wewnątrzsercowych (IEGM) z pamięci implantowanych urządzeń

nieinwazyjne badania elektrofizjologiczne (NIPS)

optymalizacja ustawień terapii resynchronizującej skurcz komór

optymalizacja ustawień detekcji i różnicowania tachyarytmii oraz parametrów terapii antytachyarytmiicznej implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów

optymalizacja farmakoterapii u pacjentów z wszczepionymi PM, ICD i CRT