Rzeszów, Marcina Filipa 56/8
corsystemep@gmail.com

Elektrofizjologia

W ramach funkcjonowania Pracowni wykonywane są zabiegi:

inwazyjna diagnostyka i ablacja u chorych z napadowymi częstoskurczami z wąskimi i szerokimi zespołami QRS oraz trzepotaniem przedsionków;

inwazyjna diagnostyka i ablacja u chorych z jawną preekscytacją i zespołem WPW;

inwazyjna diagnostyka i kwalifikacja do leczenia chorych z arytmiami komorowymi bez organicznej choroby serca (tzw. idiopatyczne arytmie komorowe);

inwazyjna diagnostyka i ablacja arytmii komorowych u chorych z organiczną chorobą serca;

ablacja i izolacja żył płucnych u chorych z napadowym i przetrwałym migotaniem przedsionków;

inwazyjna diagnostyka niewyjaśnionych omdleń poprzedzonych kołataniami serca;

diagnostyka i kwalifikacja chorych do wszczepienia rozrusznika serca i kardiowertera- defibrylatora;

diagnostyka i kwalifikacja do leczenia chorych z niewyjaśnionym nagłym zatrzymaniem krążenia oraz osób z rodzinnym występowaniem nagłych zgonów i omdleń w rodzinie oraz chorób serca o podłożu genetycznym;

implantacje stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) oraz wymiany urządzeń resynchronizujących skurcz komór serca (CRT)