Rzeszów, Marcina Filipa 56/8
corsystemep@gmail.com

Kardiologia i kardiochirurgia

W grudniu 2005 rozpoczął działalność Oddział Kardiologii NZOZ LUXMED Rzeszów o profilu elektrofizjologicznym pod patronatem Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii CMKP w Warszawie. Działalność ta uzyskała akceptację Konsultanta Krajowego i Wojewódzkiego w dziedzinie Kardiologii. Przez 6 lat procedury wykonywane były w Klinice Asklepios w Rzeszowie. Od stycznia 2012 zabiegi wykonywane są w Ośrodku Kardiologii Zabiegowej im. Św Józefa.

W Ośrodku Kardiologii Zabiegowej im. Św. Józefa, w ramach kontraktu przyznanego przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ, prowadzona jest inwazyjna diagnostyka elektrofizjologiczna, zabiegi ablacji i implantacji rozruszników serca.


Od stycznia 2012 w Ośrodku Kardiologii Zabiegowej im. Św. Józefa wykonywane są zabiegi hemodynamiczne:

inwazyjna diagnostyka i leczenie choroby niedokrwiennej serca;

inwazyjna diagnostyka tętnic wieńcowych przed planowanymi operacjami kardiochirurgicznymi;

przezskórne zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej (ASD, PFO).

Hospitalizacje z inwazyjną diagnostyką i leczeniem elektrofizjologicznym obejmują następujące wskazania:

diagnostyka i ablacja u chorych z napadowymi częstoskurczami z wąskimi i szerokimi zespołami QRS oraz trzepotaniem przedsionków;

diagnostyka i ablacja u chorych z jawną preekscytacją i zespołem WPW;

diagnostyka i kwalifikacja do leczenia chorych z arytmiami komorowymi bez organicznej choroby serca (tzw. idiopatyczne arytmie komorowe);

diagnostyka niewyjaśnionych omdleń poprzedzonych kołataniami serca

diagnostyka i kwalifikacja chorych do wszczepienia rozrusznika serca i kardiowertera- defibrylatora;

diagnostyka i kwalifikacja do leczenia chorych z niewyjaśnionym nagłym zatrzymaniem krążenia oraz osób z rodzinnym występowaniem nagłych zgonów i omdleń w rodzinie oraz chorób serca o podłożu genetycznym.

Godziny przyjęć lekarzy

Nasi lekarze

 Marian Futyma

dr n. med. spec. kardiolog

Piotr Futyma

dr n. med. prof. UR spec. kardiolog

Dariusz Szafran

lek. med. spec. kardiolog

Ryszard Głuszczyk

lek. med. spec. kardiolog

Marcin Maciołek

lek. med. spec. kardiolog

Marian Słomba

lek. med. spec. kardiolog

Piotr Kułakowski

prof. dr hab. n. med. spec. kardiolog

Stanisław Urbanik

lek. med. spec. anestezjolog

Jarosław Sander

lek. med. spec. anestezjolog

Maciej Kolowca

dr n. med. spec. kardiochirurg